Nội dung của số khuôn khắc má phanh là gì? Khuôn má phanh số Khuôn má phanh ly hợp, khuôn lót phanh, Khuôn lót phanh, Khuôn má phanh đĩa

(1) Mẫu khuôn: mã mẫu sản phẩm, mã D hoặc mã FOB, hoặc mã mẫu
(2) Ngày sản xuất khuôn: năm, tháng, ngày
(3) Mã nhà cung cấp: Công ty chúng tôi thường sử dụng: HG hoặc JNHG
(3) Áp dụng cho các khuôn sau:
Khuôn má phanh đĩa, khuôn phanh Trung Quốc, khuôn má phanh, khuôn phanh xe lửa, thép khuôn phanh là gì, khuôn phanh Nhà máy Trung Quốc, khuôn dập phanh tốt nhất il, khe hở má phanh đĩa, khuôn giày phanh, kích thước khuôn phanh, con lăn ép phanh khuôn dập, khuôn phanh Trung Quốc, khuôn phanh Sản xuất theo yêu cầu, khuôn đúc phanh, khuôn trống, khuôn ép phanh đáy,

——-

——-