How can the brake pad mold better control the temperature and keep the temperature uniform?brake mold custom order,Brake linings,bus brake molds,Drum sheet molds

(1) Det är mycket viktigt att temperaturen på bromsbeläggsformen är enhetlig när du arbetar
(2) För att säkerställa en enhetlig temperatur på formen bör det finnas temperaturdetekteringspunkter runt hålrummet och värmeelementen bör kontrolleras separat
(3) Kavitetsplattan i denna form har 5 temperaturmätpunkter, vilket är positionerna 1 2 3 4 5
(4) De två formkärnorna har två temperaturmätpunkter, och varje termoelement styr två elektriska värmerör
(5) Temperaturtemperaturavvikelse ±3°C
(6) Vi accepterar formanpassning
(7) Gäller följande formar:
brake die steel,brake moulds China,Leading Manufacturer of Brake Lining molds,Brake lining,brake mold Customization,brake pad mould,,brake lining molds

———

———-