قالب پرس داغ فنری، قالب لنت ترمز

(1) برای پرس چند لایه
(2) جاهای خالی از پیش ساخته شده مورد نیاز است
(3) راندمان تولید بالا